Dom bardzo często jest najważniejszą inwestycją w naszym życiu co za tym idzie, powinniśmy ją dobrze chronić przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Aby mieć najwyższy standard ochronny tego rodzaju polisy powinny być zawarta w wariancie all risk, który obejmuje wszystkie zdarzenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia. Ważne jest, aby ubezpieczenie było zrobione na wartość odtworzeniową, a nie rzeczywistą.

 

Kwota polisy jest uzależniona od sum ubezpieczenia poszczególnych elementów.

 

Dobrze skonstruowane ubezpieczenie powinno zawierać :

 1. a) ubezpieczenie bryły budynku wraz z elementami stałymi
 2. b) ubezpieczenie ruchomości domowych czyli elementów wyposażenia, które nie są na trwałe związane z podłożem
 3. c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które będzie chroniło mieszkańców przed szkodami, wyrządzonymi osobom trzecim

 

Dodatkowo do polisy można dokupić następujące ryzyka :

 1. a) ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem i od rabunku
 2. b) rzeczy osobiste - w tym rower - od rabunku poza miejscem ubezpieczenia
 3. c) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 4. d) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 5. e) assistance domowy

 

W ramach polisy domu dodatkowo ubezpieczyć można :

 1. a) garaż wolnostojący
 2. b) obiekt małej architektury
 3. c) ogrodzenie wraz ze stałymi elementami
 4. d) obiekty specjalne (np. szklarnie, tunele foliowe)
 5. e) budynki niemieszkalne (np. szopy, drewutnie)

 

W razie potrzeby, od ręki jesteśmy wstanie wystawić polisę z cesją na bank.

Bloki mieszkalne są bardzo często ubezpieczane przez Wspólnotę Mieszkaniową, jednak zachęcamy Państwa do wykupienia własnej polisy mieszkaniowej, która będzie kompleksowo chroniła całe mieszkanie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Aby mieć najwyższy standard ochronny tego rodzaju polisy powinny być zawarta w wariancie all risk, który obejmuje wszystkie zdarzenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia. Ważne jest, aby ubezpieczenie było zrobione na wartość odtworzeniową, a nie rzeczywistą.

 

Kwota polisy jest uzależniona od sum ubezpieczenia poszczególnych elementów.

 

Dobrze skonstruowane ubezpieczenie powinno zawierać :

 1. a) ubezpieczenie bryły budynku wraz z elementami stałymi
 2. b) ubezpieczenie ruchomości domowych czyli elementów wyposażenia, które nie są na trwałe związane z podłożem
 3. c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które będzie chroniło mieszkańców przed szkodami, wyrządzonymi osobom trzecim. Tego typu ubezpieczenie chroni właśnie przed bardzo popularnymi w mieszkaniach szkodami zalaniowymi.

 

W razie potrzeby, od ręki jesteśmy wstanie wystawić polisę mieszkaniową z cesją na bank.

W Polsce dużą popularnością cieszą się tzw. ogródki działkowe na których można postawić niewielkie domki letniskowe. Tego typu budynek można ubezpieczyć na wypadek zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie, powódź, huragan, uderzenie pioruna, ale również od kradzieży z włamaniem, rozboju lub dewastacji oraz przepięć, czyli szkód elektrycznych.

Mimo tego, iż dom jeszcze nie został przekazany do użytku, istnieje możliwość jego ubezpieczenia. Jednak, nie wszystkie towarzystwa oferują możliwość ubezpieczenia domu w budowie. Istnieją firmy ubezpieczeniowe, które oferują tego typu ubezpieczenia w formule all risk. W raz z postępem budowy, jest możliwość doubezpieczenia mienia, dlatego nie ma potrzeby ubezpieczania się na zaś.

 

Ochroną standardowo można objąć bryłę budynku jak również dodatkowo można ubezpieczyć stałe elementy przed zamontowaniem, zainstalowaniem lub po ich demontażu. Jeżeli nie mamy wykupionego OC przy innej nieruchomości, proszę koniecznie pamiętać o wykupieniu tego ryzyka przy polisie domu w budowie.