Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Co to oznacza? Każda osoba będąca właścicielem pojazdu mechanicznego jest zobowiązana do wykupienia polisy OC. Ubezpieczenie OC regulowane jest Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zatem, każde z towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje taki sam zakres ochrony, wynoszący w przypadku szkód osobowych 5 mln euro, a w przypadku szkód materialnych 1 mln euro. Dlatego, rekomendujemy aby wybór samego OC był przede wszystkim ceną polisy.

Proszę również pamiętać, że brak polisy OC jest karany. Jeżeli jesteśmy właścicielem pojazdu, nawet niesprawnego to i tak ciąży na nas obowiązek ubezpieczenia. Jedynie sprzedaż pojazdu, zezłomowanie bądź jego kradzież może zwolnić nas od tego obowiązku. Dlatego, jeszcze raz apelujemy aby zapobiegać sytuacjom luk w historii ubezpieczenia OC, ku przestrodze przedstawiamy aktualne wysokości kar.

Ubezpieczenie Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co za tym idzie zakres tego ubezpieczenia jest odmienny w różnych towarzystwach. Najszerszą ochroną charakteryzują się ubezpieczenia typu all risk, ponieważ obejmują ochroną wszystkie zdarzenia oprócz tych, które są wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniowych.
Zależnie od wykupionego wariantu szkodę można likwidować na podstawie kosztorysu, w sieci partnerskiej bądź też w serwisie ASO. Jeżeli mamy wykupioną opcję stałej sumy ubezpieczenia to w przypadku kradzieży samochodu otrzymamy sumę ubezpieczenia bez potrącenia amortyzacji.
Natomiast, jeżeli mamy wykupioną opcję braku konsumpcji sumy ubezpieczenia to po szkodzie nie musimy do ubezpieczać auta. Jak sami Państwo mogą zauważyć, że opcji w ubezpieczeniu AC jest wiele. Stąd też taka rozpiętość cenowa w cenach polis różnych towarzystw.

Ubezpieczenie assistance najkorzystniej kupować od razu przy zakupie polisy OC. Tego rodzaju ubezpieczenie można kupić na okres krótszy niż jeden rok, minimalnie na okres 7 dni. Często ubezpieczenia assistance jest kojarzone wyłącznie z holowaniem, jednak ubezpieczenie te zawiera dodatkowe usługi takie jak :
• naprawa pojazdu na miejscu awarii
• organizacja noclegu dla kierowcy i pasażerów po wypadku, awarii lub kradzieży
• samochód zastępczy
• transport kierowcy i pasażerów po wypadku, awarii lub kradzieży
• dostarczenie paliwa
Niektóre z ubezpieczeń assistance działają nie tylko na terytorium Polski ale również na terytorium Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawierane przy zakupie innych ubezpieczeń komunikacyjnych, dotyczy zdarzeń związanych z użytkowania ubezpieczonego auta. To znaczy, że jeżeli posiadamy dwa auta i mamy zakupione NNW przy jednym aucie to jedynie w razie wypadku na tym aucie możemy liczyć na odszkodowanie.
Przedmiotem ubezpieczenia NNW jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów samochodu w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu. Przy kupnie ubezpieczenia NNW warto jest sprawdzić na jaką sumę się ubezpieczamy, ponieważ od tej sumy w razie wypadku, liczny jest procent uszczerbku na zdrowiu.

Do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych możemy zaliczyć takie produkty jak:

  • Ubezpieczenie Szyb
  • Ubezpieczenie od utraty zniżek w OC i AC
  • Ochronę prawną

Zielona karta–w niektórych towarzystwach Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie w ramach wykupionego OC. W pozostałych towarzystwach jest płatna i jest możliwość jej wydania w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia. Proszę pamiętać, że posiadanie Zielonej Karty jest niezbędna w następujących państwach : Albania, Białoruś, Bośni i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja lub na Ukraina.

Standardowa polisa OC zawierana jest na okres 12-nastu miesięcy. Są jednak przypadki, w których można zawrzeć polisę na okres krótszy, wynoszący 30 dni. Taka polisa nie ulega automatycznemu przedłużeniu, więc nie trzeba jej wypowiadać.

Sytuacje, w których jest możliwość wykupienia takiej polisy są następujące :
• pojazd został zarejestrowany czasowo
• pojazd został sprowadzony za granicy i na czas rejestracji może posiadać miesięczne ubezpieczenie
• pojazd jest wolnobieżny lub historyczny, w takich wypadkach można ubezpieczać je wyłącznie na czas wyjazdu
• właścicielem pojazdu jest podmiot prowadzący działalność w zakresie sprzedaży lub pośrednictwa w sprzedaży samochodów


Koszt polisy dla samochodów osobowych wynosi 70 zł.
Koszt polisy dla samochodów ciężarowych do 3.5 t wynosi 110 zł.

OC graniczne skierowane jest dla pojazdów, które nie są zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej, nie posiadają Zielonej Karty, a przebywają na terytorium Polski. Ubezpieczenie to, zawierane jest na okres 30 dni i nie ulega automatycznemu wznowieniu.
Koszt polisy dla samochodów osobowych wynosi 110 zł.