Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważniejszym elementem każdej polisy turystycznej. Warto zadbać aby suma ubezpieczenia była adekwatna do warunków panujących w kraju do którego się udajemy. Pomimo tego, iż w krajach Unii Europejskiej obowiązuje karta EKUZ, trzeba pamiętać o tym, że w większości krajów nie wszystkie świadczenia medyczne są refundowane.

 

W zależności od towarzystwa, ubezpieczenie kosztów leczenia pokrywa następujące zdarzenia :

 • Badania medyczne
 • Wizyty lekarskie
 • Pobyt w szpitalu
 • Niezbędne zabiegi i operacje
 • Zakup leków bądź środków opatrunkowych

 

 Więcej informacji o karcie EKUZ

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Drugim co do ważności produktem, który powinien znaleźć się na polisie turystycznej jest ubezpieczenie OC. Dzięki niemu, materialną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim ponosi nie sprawca zdarzenia, lecz dane towarzystwo. Suma ubezpieczenia powinna być dostosowana do miejsca do, którego się wybieramy.

Inne

W pakietach polis turystycznych można znaleźć dodatkowo takie produkty jak :

Ubezpieczenie Bagażu

Ubezpieczenie szczególnie przydatne dla osób podróżujących samolotem. Zniszczony bądź zgubiony bagaż to niestety częste zdarzenie na zagranicznych lotniskach. Sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego rozpoczynają się już od 500 zł.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków będzie chroniło nas w trakcie pobytu za granicą przed ewentualnymi uszczerbkami na zdrowiu. Wielkość sumy ubezpieczenia będzie determinować późniejszą wypłatę za procent uszczerbku na zdrowiu.

Dla osób wybierających się do pracy fizycznej za granicą proponujemy standardowe polisy turystyczne, które dodatkowo są rozszerzone o opcję - praca fizyczna.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważniejszym elementem każdej polisy turystycznej. Warto zadbać aby suma ubezpieczenia była adekwatna do warunków panujących w kraju do którego się udajemy. Pomimo tego, iż w krajach Unii Europejskiej obowiązuje karta EKUZ, trzeba pamiętać o tym, że w większości krajów nie wszystkie świadczenia medyczne są refundowane.

W zależności od towarzystwa, ubezpieczenie kosztów leczenia pokrywa następujące zdarzenia :

 • Badania medyczne
 • Wizyty lekarskie
 • Pobyt w szpitalu
 • Niezbędne zabiegi i operacje
 • Zakup leków bądź środków opatrunkowych

Więcej informacji o karcie EKUZ

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Drugim co do ważności produktem, który powinien znaleźć się na polisie turystycznej jest ubezpieczenie OC. Dzięki niemu, materialną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim ponosi nie sprawca zdarzenia, lecz dane towarzystwo. Suma ubezpieczenia powinna być dostosowana do miejsca do, którego się wybieramy.

Inne

W pakietach polis turystycznych można znaleźć dodatkowo takie produkty jak :

Ubezpieczenie Bagażu

Ubezpieczenie szczególnie przydatne dla osób podróżujących samolotem. Zniszczony bądź zgubiony bagaż to niestety częste zdarzenie na zagranicznych lotniskach. Sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego rozpoczynają się już od 500 zł.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków będzie chroniło nas w trakcie pobytu za granicą przed ewentualnymi uszczerbkami na zdrowiu. Wielkość sumy ubezpieczenia będzie determinować późniejszą wypłatę za procent uszczerbku na zdrowiu.

Dla osób, które wybierają się na narty bądź w czasie wypoczynku, chcą uprawiać sporty ekstremalne proponujemy standardową polisę turystyczną, rozszerzoną o opcję – wyczynowe uprawianie sportu.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważniejszym elementem każdej polisy turystycznej. Warto zadbać aby suma ubezpieczenia była adekwatna do warunków panujących w kraju do którego się udajemy. Pomimo tego, iż w krajach Unii Europejskiej obowiązuje karta EKUZ, trzeba pamiętać o tym, że w większości krajów nie wszystkie świadczenia medyczne są refundowane.

W zależności od towarzystwa, ubezpieczenie kosztów leczenia pokrywa następujące zdarzenia :

 • Badania medyczne
 • Wizyty lekarskie
 • Pobyt w szpitalu
 • Niezbędne zabiegi i operacje
 • Zakup leków bądź środków opatrunkowych

Więcej informacji o karcie EKUZ

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Drugim co do ważności produktem, który powinien znaleźć się na polisie turystycznej jest ubezpieczenie OC. Dzięki niemu, materialną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim ponosi nie sprawca zdarzenia, lecz dane towarzystwo. Suma ubezpieczenia powinna być dostosowana do miejsca do, którego się wybieramy.

 

Inne

W pakietach polis turystycznych można znaleźć dodatkowo takie produkty jak :

Ubezpieczenie Bagażu

Ubezpieczenie szczególnie przydatne dla osób podróżujących samolotem. Zniszczony bądź zgubiony bagaż to niestety częste zdarzenie na zagranicznych lotniskach. Sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego rozpoczynają się już od 500 zł.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków będzie chroniło nas w trakcie pobytu za granicą przed ewentualnymi uszczerbkami na zdrowiu. Wielkość sumy ubezpieczenia będzie determinować późniejszą wypłatę za procent uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Profesjonalny sprzęt sportowy to niemały wydatek, dlatego w przypadku różnych wyjazdów powinien zostać dodatkowo zabezpieczony w postaci polisy ubezpieczeniowej.

Dla osób które planują wyjazd na teren Białorusi lub Rosji mamy możliwość wystawienia polis na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dla osób wyjeżdżających na terytorium Federacji Rosyjskiej możemy zaproponować dwie sumy ubezpieczenia na 30 000 euro lub na 50 000 euro.

 

Natomiast, dla osób wyjeżdżających na terytorium Republiki Białorusi możemy zaproponować również dwie sumy ubezpieczenia na 10 000 euro i 20 000 euro.

Polisę można wystawić na dowolny okres czasu, maksymalnie na rok.